Preview Mode Links will not work in preview mode

Fråga Forskaren

Jun 16, 2022

Nu stundar sommarledighet med tid för återhämtning och reflektion. Vi har träffat säsongens sista forskare, Gisela Bäcklander, arbetslivsforskare på Karolinska Institutet. Vi återkommer till ämnet självledarskap som vi pratade med Gisela om senast hon var med i podden. Nu har vi fokus på vad...


Jun 2, 2022

Tillsammans med Kristian Stålne utforskar Johan och Zorica två spännande och alltmer aktuella ämnen: vuxenutveckling och kollektivt ledarskap. Vad är vuxenutveckling och vad är relevant att använda i dagens arbetsliv? Kan man säga att medarbetare och ledare som nått en högre nivå av vuxenutveckling har...


May 19, 2022

I episod 40 av Fråga Forskaren träffar Johan & Zorica Annika Engström från Tekniska Högskolan vid Jönköping University och belyser delar av hennes breda forskningsportfölj. Fokus blir kring hur vi förenar organisering, ledning och lärande med innovation och teknikutveckling. Hur jobbar vi med den...


May 5, 2022

I denna episod av Fråga Forskaren träffar vi Stefan Tengblad, professor i HRM vid Göteborgs Universitet. Fokus för samtalet är den senaste Cranetstudien - världens största forskningsenkät om HR- och personalfrågor. Studien som ca vart femte år genomförs i Sverige och över 40 andra länder tar fram angelägen...


Apr 21, 2022

På lyssnares inspel har det kommit förfrågningar och önskemål om att belysa ”kollektivt ledarskap” och det har vi givetvis tagit till oss och i detta avsnitt tillsammans med Johan Alvehus pratar vi delvis om kollektivt ledarskap men också om det faktum att enligt Johan inte finns tydlig ledarskapsforskning...