Preview Mode Links will not work in preview mode

Fråga Forskaren

Apr 29, 2021

Hur kommer våra arbetsplatser och arbetsliv se ut när vi tar oss ur pandemin och lever utan restriktioner? 
 
I avsnittet möter vi Lena Lid Falkman, en efterlängtad gäst hos Fråga forskaren. Lena hjälper oss reda ut allt kring framtidens arbetsplats och vad forskning visar. Hon pratar också om digitalt ledarskap...


Apr 15, 2021

Vilka är nycklarna för att få frågorna in i verksamheten på såväl strategisk som på operativ och daglig nivå. Och hur påverkar det vi gör och inte gör samt vad vi säger och inte säger dessa viktiga frågor? Vi möter Charlotte Holgersson, docent i genus, organisation och ledning vid KTH, i ett samtal om...


Apr 1, 2021

Hur ser destruktivt ledarskap ut i den digitala verkligheten som de flesta av oss nu lever i? Maria Fors Brandefors är tillbaka i Fråga Forskaren för att reda ut detta och dela med sig av sina spaningar. Dessvärre försvinner inte dessa beteenden bara för att vi nu ses digitalt istället.

Maria är...


Mar 18, 2021

Så här års pågår löneförhandlingar och lönesamtal ute i många verksamheter. Vad är viktigt att beakta i dessa processer? Är behovet och förutsättningarna ut för lokal lönebildning mer relevanta i pandemins spår? Lotta Stern från Ratio och Stockholms universitet gästar Fråga Forskaren för att prata...


Mar 4, 2021

I episod 15 möter vi Ingrid Tollgerdt-Andersson och Ledarskap är i fokus. Ingrid är doktor i ekonomisk psykologi, forskare, författare och konsult. Hon disputerade vid Handelshögskolan i Stockholm med en mycket uppmärksammad doktorsavhandling om framgångsrikt ledarskap. Ingrid har också varit anställd vid...