Preview Mode Links will not work in preview mode

Fråga Forskaren

Oct 15, 2020

I veckans avsnitt av Fråga Forskaren gästar Anders Tjernvik, medgrundare och forskningsansvarig på Linkura. Johan och Zorica kommer att tillsammans med Anders diskutera hur man kan mäta anställdas hälsa och hur Linkuras patenterade EKG-verktyg mäter individers hälsa genom artificiell intelligens. Hur mycket kan...


Oct 1, 2020

I avsnitt 6 av Fråga Forskaren diskuteras utövande av ledarskap oavsett om det sker digitalt eller fysiskt. Hur kommer ledarrollen att förändras i det nya normala efter pandemin? Till vår hjälp har vi forskaren Simon Elvnäs som gästar i veckans avsnitt. Simon Elvnäs är forskare vid KTH i Stockholm och driver...


Sep 17, 2020

I den här episoden av Fråga Forskaren möter vi Gisela Bäcklander (P hd från GIH). Temat är en av de hetaste trenderna inom ledarskapsgebitet de senaste åren, självledarskap. Vad är egentligen självledarskap och hur definierar Gisela det? Är självledarskapet nyckeln till att skapa framgång eller finns...


Sep 3, 2020

I det här avsnittet lär vi oss mer om kollektiv intelligens. Vad är kollektiv intelligens och vilka är de fyra förmågorna som man kan träna upp för att utveckla kollektivt intelligenta organisationer och därmed maximera företagets samarbetsförmåga och resurser?

De som bedriver forskning på detta intressanta...


Aug 20, 2020

I avsnitt tre av Fråga Forskaren får vi ett spännande besök i form av Maria Fors Brandebo. Maria är Universitetslektor vid Försvarshögskolan i Karlstad och tillhör Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap. Hon är även fil dr i psykologi och forskar huvudsakligen om destruktivt ledarskap, tillit...